Úvodní slovo

Přijmi pozvání do prostoru tmy zasvěcenému všem, kdož se chtějí blíže propojit se sebou takovými, jakými skutečně jsou, bez všech nánosů hodnocení a očekávání vnitřních i vnějších - ve své přirozené jedinečnosti, nekonečnosti a celistvosti.

       Zde můžeš strávit čas o samotě v rozjímání o svém životě, při hledání tvůrčích inspirací, nových řešení i nových způsobů vnímání a chování. Tma Ti poskytuje láskyplný prostor pro vše, co chce být slyšeno, vnímáno a rozřešeno. O samotě je snadnější naladit se na svůj vnitřní hlas, naučit se jej rozlišovat od hlasů z vnějšku, důvěřovat mu a následovat jej. Na určité úrovni jsme všichni propojeni, dotýkáme se sebe skrze naše činy, slova, ba i myšlenky jako jemnohmotné a tvůrčí formy energie. Díky tomu, a také skrze životní lekce můžeme přijmout zodpovědnost za svůj život. Uvědomujeme si, že jediné místo, kde ve skutečnosti opravdu tvoříme svůj svět, svoji každodenní realitu, je uvnitř každého z nás.

 

Parez

 

Ve tmě máš možnost toto všechno vidět jasněji.

       Jakýkoli prostor tmy poskytovaný s perspektivou umožnění a záměru žití ze srdce je podpůrnou zónou pro aktivaci těch nejzákladnějších principů skrytých v nás - ctností srdce: soucitu, krásy, pochopení, trpělivosti, pokory, skromnosti, moudrosti, odvahy, hojnosti, odpuštění, vděčnosti a mnohých dalších.

V našem každodenním životě snadno ztrácíme ze zřetele své pocity a touhy. Pro mnohé z nás může být pobyt o samotě ve tmě velmi inspirující a potřebný, v některých případech nesmírně důležitý. Po krátkém, mnohdy potřebném, odpočinku se uvolníme z rámce běžného života, a pokud si dovolíme být k sobě dostatečně vnímaví a nekompromisní, přelaďujeme se do hloubky a jemnosti srdce. Dostáváme nádherné dary vhledů do souvislostí našeho života s okolnostmi a životy jiných bytostí.

 

Drevo

 

Potřebujeme obnovit svoji důvěru v to, co opravdu cítíme, na základě svobodné vůle se rozhodujeme a podle toho pak i konáme. Získáváme možnost doslova přeprogramovat a přetvořit naše životy, neboť si s větší jasností uvědomujeme svůj jedinečný potenciál a přínos pro tento svět. Stejně tak vnímáme i druhé, tvoříce společně pestrou mozaiku vzájemně propojené existence. Takto jsme schopni kráčet a tančit životem, jasně si uvědomujíce svoji cestu, a zároveň spolupracujíce s ostatními, s vědomím svého skutečného domova ve svém srdci. Znamená to snad, že se nám nebudou dít nepříjemnosti či katastrofy? Ne. Jediné, co se mění, je náhled na běh našeho života. Učíme se jej přijímat se vším všudy, z jednotlivých životních situací získáváme moudrost a pochopení.

Pro sebe.

Pro druhé.

Pro všechny.

 

Mezi stromy

 

       Pokud se Tě tato slova dotýkají, cítíš potenciál takto se rozvíjet a více se propojit sám se sebou, jsi srdečně zván k pobytu v náručí tmy.

       Ve skutečnosti je Vědomá tma speciálně pro tento účel postavená zateplená dřevěná chatka na zahradě na okraji vesnice Bruzovice mezi Frýdkem-Místkem a Havířovem.

       Děkuji Ti za Tvůj zájem o pobyt ve tmě, ať už Tvé kroky povedou kamkoli.

 pole moznosti