Úvodní slovo

Přijmi pozvání do prostoru tmy určenému všem, kdož se chtějí blíže propojit se sebou ve své přirozené jedinečnosti, nekonečnosti a celistvosti. Zde můžeš strávit čas o samotě v rozjímání o svém životě, při hledání tvůrčích inspirací, nových řešení i nových způsobů vnímání a chování. O samotě je snadnější naladit se na svůj vnitřní hlas, naučit se jej rozlišovat od hlasů z vnějšku, důvěřovat mu a následovat jej. Na určité úrovni jsme všichni propojeni, dotýkáme se sebe skrze naše činy, slova, ba i myšlenky jako jemnohmotné a tvůrčí formy energie. Příjímáme zodpovědnost za svůj život. Uvědomujeme si, že jediné místo, kde ve skutečnosti opravdu tvoříme svůj svět, svoji každodenní realitu, je uvnitř každého z nás. Ve tmě máš možnost toto všechno vidět jasněji. Prostor tmy je poskytován s perspektivou umožnění a záměru žití ze srdce, aktivuje ty nejzákladnější principy v nás - ctností srdce: soucit, krásu, pochopení, trpělivost, pokoru, skromnost, moudrost, odvahu, hojnost, odpuštění, vděčnost a mnohých dalších.

Získáváme možnost doslova přeprogramovat a přetvořit naše životy, neboť si s větší jasností uvědomujeme svůj jedinečný potenciál a přínos pro tento svět. Stejně tak vnímáme i druhé, tvoříce společně pestrou mozaiku vzájemně propojené existence. Znamená to snad, že se nám nebudou dít nepříjemnosti či katastrofy? Ne. Jediné, co se mění, je náhled na běh našeho života. Učíme se jej přijímat se vším všudy, z jednotlivých životních situací získáváme moudrost a pochopení. Pro sebe. Pro druhé. Pro všechny.

Pokud se Tě tato slova dotýkají, cítíš potenciál takto se rozvíjet a více se propojit sám se sebou, jsi srdečně zván k pobytu v náručí tmy.
       Děkuji Ti za Tvůj zájem o pobyt ve tmě, ať už Tvé kroky povedou kamkoli.

Mezi stromy